Kde má překladiště stát?

Překladiště má stát na poli za malešickou teplárnou. Má se táhnout od trati, za níž je hned dětské sportoviště a obytné domy, až k Průmyslové ulici.

Co se má na překladišti překládat?

Překládat se mají kontejnery, kterou přijedou na nákladních vlacích, buď na kamiony, nebo na jiné vlaky.

Pojedou kamiony i do obytných Malešic?

Ano i ne. Podle investora nikoli, protože zavede kamerový systém. Ten ale nezajistí, že kamiony skutečně neodjedou nepovolenou cestou. Navíc vůbec nezajistí, že kamiony nebudou přijíždět přes staré Malešice. Záměr by jistě vyvolal větší pohyb kamionů v Malešicích, které si budou chtít zkracovat cestu přes staré Malešice, anebo i jen zbloudilých kamionů, které tam zavede navigace.

Kdo je investor?

Investorem jsou rakouské dráhy Rail Cargo Austria. O přístupu tohoto investora k občanům svědčí to, že oznámení svého záměru dodal úřadům těsně před Vánocemi 2016, tak aby šance na to, že si toho všimnou a vyjádří se, byla co nejmenší.

Komu má překladiště sloužit?

Překladiště má sloužit hlavně dálkové přepravě. To znamená, že se sem mají kontejnery se zbožím přivést, přeložit na jiný dopravní prostředek, a zase odvézt. Například od Baltu k Černému moři. Umístění v Praze proto nedává smysl.

Ovlivní překladiště dopravu v Praze?

Ovlivní ji zásadně, ale v předložené dokumentaci ji přitom vůbec neřeší. 
Neřeší se přetížení Průmyslové ulice a navazujících komunikací. Kudy budou kamiony přijíždět a kudy odjíždět dále? Zatíží Jižní spojku? Štěrboholskou radiálu? Jak se bude řešit kritická situace na křižovatce s Českobrodskou ulicí? A na křižovatce s Černokosteleckou? 
Nic z toho nemá stavba ošetřeno.

Bude překladiště v provozu i v noci?

Údajně nikoli, i když i investor připouští, že některé vlaky odjedou až po 22. hodině. 
I v noci se ale bude muset na překladišti svítit. Světelný smog investor vůbec neřeší.

Jaká je historie a dokumenty záměru stavby překladiště Malešice?

Informace o více než desetileté historii předkládání záměru kontejnerového překladiště, včetně dokumentace ke stažení, najdete na stránkách Spolku Malešice pro lepší život nebo na stránkách občanského zpravodaje Praha 14 jinak.

Zprávy v médiích