Kontakty naleznete na stránce dole.

14. 9. 2017 Projednání Zastupitelstvem hl. m. Prahy

Milí sousedé,
naši petici budou dnes naplno projednávat pražští zastupitelé. Chcete ji podpořit osobně? Petice jsou zařazeny na 19. hodinu. Máte-li čas, přijďte se na magistrát buď podívat, nebo i krátce vystoupit, ať je vidět, že nám Malešice leží na srdci.

Celý podkladový materiál naleznete zde: http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/tedusndetail.aspx?id=480056.

Sledovat možno zde: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/programy_a_zapisy_zasedani/primy_prenos_zasedani_zhmp/index.html.

13. 9. 2017 Tisková zpráva petičního výboru

K dosavadnímu vývoji ohledně petice jsme vydali tiskovou zprávu, kterou si můžete stáhnout zde.

11. 9. 2017 Jednání zastupitelstva Městské části Praha 10

V pondělí 11. září  se uskutečnilo zastupitelstvo MČ P10. Zastupitel za Koalici Vlasta, Milan Maršálek, navrhl bod "Informace o činnosti Rady MČ Praha 10 ve věci záměru Terminál Malešice". Paradoxně bod nebyl schválen. Radní městské části, třebaže jinak vystupují proti překladišti, nechtějí o těchto věcech diskutovat ani s občany, ani s opozicí.

6. 9. 2017 Petice projednána Kontrolním výborem Prahy

Na posledním jednání zastupitelstva v červnu byl pověřen Kontrolní výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy, aby se věcí zabýval. Ten se sešel 6. září. Vystoupila nás tam celá řada - petiční výbor (M. Svoboda), zastupitel za Prahu 10 (M. Maršálek), zástupce úřadu Prahy 10 (M. Pecánek), senátorka za Prahu 10 (R. Chmelová).
Jednání se neslo víceméně v duchu podpory naší petice, nicméně debata moc nikam nesměřovala a náměstkyně Kolínská se jasně vyjádřila, že nehodlá navrhovat změnu územního plánu. Naštěstí i díky návrhu jednoho člena výboru (J. Michálek) nakonec výbor přijal dvě důležitá doporučení - jednak, aby zastupitelé pověřili Institut plánování a rozvoje zpracování studie naší lokality, a jednak, aby prosazovali zájem Prahy nestavět zde nic víc než něco pro zásobování Prahy.
Tato doporučení nyní budou projednávat zastupitelé.

Usnesení výboru je možno nalézt zde: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/vybory_zastupitelstva/archiv_zpravy_z_vyboru_zastupitelstva/volebni_obdobi_2014_2018/rok_2016_2018/vybor_kontrolni_zhmp/index.html.

21. 6. 2017 Projednání Výborem životního prostředí ZMČ P10

Naši petici projednal výbor životního prostředí na Praze 10. Bylo nám i dovoleno vystoupit. Podrobnosti viz zápis z jednání:

Bod č. 2 programu – Informace k záměru kontejnerového překladiště v Malešicích.

PhD. Vávra sdělil, že dne 15.6.2017 byl na Zastupitelstvu hl. m. Prahy (ZHMP) projednán materiál týkající se doručení petice občanů „NE překladišti Malešice“. ZHMP vzal petici na vědomí, a uložil předsedkyni Výboru kontrolního ZHMP projednat petici na jednání kontrolního výboru za účasti náměstkyně primátorky HMP Mgr. Kolínské, radní Plamínkové, zástupců orgánů MČ Praha 10 a členů petičního výboru, a zajistit posouzení doručených požadavků v petici. Následně závěry z jednání budou předloženy na ZHMP.

Bc. Pecánek sdělil, že v tuto chvílí žádné aktuální informace v dané věci osobně nemá k dispozici. Informoval pouze krátce o schůzce se zástupcem společnosti, která projekt překladiště pro investora připravuje. Z této schůzky mimo jiné vyplynulo, že přibližně na podzim se dá očekávat doručení přepracovaného materiálu EIA. Přesný termín, kdy podklad bude na úřad zaslán, známý nebyl.

Hlasováno o vystoupení hosta – PhD. Svobody:
Schváleno: 5 – 0 – 0 (pro – proti – zdržel se)

PhD. Svoboda jako předseda petičního výboru informoval, že petici proti překladišti podepsalo 1866 občanů. Věří, že i díky petici, a následnému projednávání na ZHMP (je možné, že bude petice projednána i na dalších výborech ZHMP), i ve spolupráci s MČ, se podaří záměr překladiště zastavit. Dotázal se, zda po doručení zprávy EIA nechá MČ vypracovat oponentský posudek.
Ing. Maršálek doplnil, že podobný dotaz již vznášel na zastupitelstvu, a z OŽD bylo sděleno, že posudek vypracován být může.
Bc. Pecánek potvrdil, že uvedené stále platí. Finanční prostředky na vypracování posudku jsou k dispozici v rozpočtové kapitole životní prostředí. Problémem může být jen nalezení vhodného odborníka, který posudek zpracuje.

Ing. Nepevný se dotázal, jak z hlediska procesního práva je řešen případ, kdy se posudky budou lišit. Jaký by byl další postup.
Bc. Pecánek reagoval v tom smyslu, že finální rozhodnutí by pak bylo na Magistrátu HMP (MHMP).
Ing. Nepevný se dotázal, zda se v minulosti již něco podobného řešilo, kdy MHMP by o něčem podobném rozhodoval.
Bc. Pecánek sdělil, že za dobu jeho působení na MČ by se jednalo o první příklad, kdy by se takový posudek vypracovával.

Ing. Maršálek poukázal na to, že v usnesení ZHMP se hovoří o nějaké součinnosti s MČ. Dotázal se, zda je představa, jak by uvedené probíhalo.
PhD. Vávra očekává, že MČ k tomu bude oficiálně vyzvána.

Navrženo usnesení: VŽP bere na vědomí předložený bod „Informace k záměru kontejnerového překladiště v Malešicích“.

Schváleno: 5 – 0 – 0 (pro – proti – zdržel se)

15. 6. 2017 Projednání Zastupitelstvem hl. m. Prahy

Dne 14. června jsme podali petici na Magistrát hl. m. Prahy. O den později shodou okolností zasedalo Zastupitelstvo hl. m. Prahy. 

Navrhli jsme naši petici jako bod na jednání. Návrh si osvojila přímo primátorka Krnáčová a zařazení bodu zastupitelé jednomyslně schválili.

Když na bod došlo (to již bylo v noci...), zastupitelé svým usnesením uložili "předsedkyni Výboru kontrolního ZHMP projednat v kontrolním výboru ZHMP za účasti náměstkyně primátorky hl. m. Prahy Mgr. Petry Kolínské, radní Plamínkové, zástupců orgánů MČ Praha 10 a členů petičního výboru petici dle bodu I. tohoto usnesení a zajistit věcné a odborné posouzení požadavků občanů obsažených v petici včetně zpracování návrhu odpovědi petentům".

14. 6. 2017 Petice podána - děkujeme!

Dne 14. 6. 2017 jsme na Magistrát hl. m. Prahy podali petici s 1866 podpisy! Děkujeme všem za podporu! 

Kontakty na petiční výbor a registrace k novinkám

Petiční výbor

  • Miroslav Svoboda, Bacháčkova 176/14, Praha 10-Malešice, 108 00 (zastupuje petiční výbor; můžete ho kontaktovat na adrese miroslav.svoboda [zavináč] osmalesice.cz.)
  • Monika Pavlíčková, Ungarova 677/2, Praha 10-Malešice, 108 00
  • Aleš Zíta, Niederleho 541/4, Praha 10-Malešice, 108 00
  • Tomáš Klouček, Rektorská 22, Praha 10-Malešice, 108 00

Chcete dostávat novinky z Malešic?

Chcete-li být informováni o tom, jak se vyvíjí kauza s překladištěm, nebo o tom, jaké nové akce se dějí v Malešicích, vyplňte formulář na pravé straně.

Budete zařazeni do e-mailové skupiny, kterou spravuje Spolek Malešice pro lepší život. E-mailová skupina slouží pouze k rozesílání sousedských novinek z Malešic.

Registrace k odběru novinek